Help wetenschappers van Naturalis met het onderzoek naar wilde bijen

Wetenschappers van Naturalis onderzoeken hoe het met de bij gaat en hoe we hen het beste kunnen helpen. Wilt u het komende schooljaar met groep 7 of 8 ook iets doen voor de bijen? Bekijk de handleiding van Nederland Zoemt. Deze staat vol leuke activiteiten.

De doelen van het lespakket

Leerlingen doen mee met echt wetenschappelijk onderzoek. Ze raken hierdoor betrokken bij de wilde bijen en dragen bij aan een bij vriendelijkere omgeving. Verder staan ze stil bij de onmisbare rol die bijen en andere bestuivers spelen in onze voedselvoorziening en in de natuur.

Elke onderzoeksvraag is uitgewerkt in een onderzoeksactiviteit. Bijvoorbeeld het maken van zaadbommetjes of een bijenhotel, het inzaaien van bloemrijke zadenmengsels en tellen van bijen. 

Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere
insecten. Ook voor de bestuiving van de wilde planten zijn ze onmisbaar. Met het lespakket Nederland Zoemt voor scholen doet u met uw leerlingen mee aan onderzoek van wilde bijen. Er zijn drie onderzoeksvragen:

  • Hoe gaat het met de wilde bijen in Nederland?
  • Hoe kunnen we de wilde bijen het beste helpen?
  • Zijn er voldoende wilde bijen voor de bestuiving van onze voedselgewassen?

Meer informatie

De handleiding met de bijbehorende werkbladen voor de onderzoeksactiviteiten kunt u hier downloaden.

Bombus