Bijenhotels voor basisscholen

Bloeit jullie schoolplein dit jaar ook op tot een bijenlandschap? Alle scholen in Zuid-Holland kunnen vóór 1 maart 2019 bij de provincie Zuid- Holland een gratis bijenhotel en zakjes bloemzaad bestellen. Inclusief een lespakket over bijen. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten via het schoolplein de bijen een handje helpen.

Bijen hebben het moeilijk en er sterven steeds meer bijen. Het is duidelijk dat we hier iets aan moeten doen, want ruim 80 procent van onze voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Door te zorgen voor voedsel (bloemrijke planten, struiken en bomen) en nestgelegenheid (bijenhotels) helpen wij bijen aan een beter leven.

Wilde bijen zijn niet gevaarlijk

In het bijenhotel huizen alleen wilde bijen. De moederbij zoekt een nestplaats, zoals bijvoorbeeld in dit hotel. Ze vult de gaatjes met stuifmeel en legt er dan een eitje in. De larve die uit het ei komt heeft aan het stuifmeel van bloemen genoeg voedsel om te verpoppen. En uit de pop verschijnt de volwassen bij.

Deze bijen steken alleen als ze in levensgevaar zijn, bijvoorbeeld als je ze per ongeluk plet onder je voet of tussen je vingers. Honingbijen van imkers kunnen ook steken als de kolonie in gevaar komt.
Meer informatie vind je hier.

Een nieuwe kans om mee te doen aan het bijenlandschap

Provincie Zuid-Holland wil een bijvriendelijke provincie zijn en samen met scholen, gemeenten en regio’s een groot bijenlandschap maken. In de regio rondom Leiden is het al gelukt om met diverse initiatieven een groot bloemrijk netwerk te maken. Met succes. Want in drie jaar tijd is het aantal bijensoorten toegenomen met 34 procent. Honderdtwintig scholen doen hieraan mee. Lees hier meer over op de website van het Bijenlandschap.

Om kinderen al jong over bijen en hun belang voor bestuiving van onze voedselgewassen en wilde natuur te leren, heeft Nederland Zoemtprachtige lespakketten gemaakt. Daarnaast stelt de provincie Zuid-Holland voor iedere school een bijenhotel van 33x33 cm met zakjes bloemzaad beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden

Scholen kunnen voor 1 maart hiereen lespakket, bijenhotel en zakjes bloemzaad aanvragen. Begin maart ontvangen de scholen die zich hebben aangemeld een toolkit en begin april het bijenhotel. ln de tussenliggende periode kan de school een mooie plek geschikt maken voor het bijenhotel en de bloemen. Samen werken wij zo aan bloeiende en boeiende schoolpleinen.

1