Veel (bijen)excursies in Hollandse Duinen tijdens het 5000 soorten jaar

Tijdens het 5000-soortenjaar organiseren verschillende organisaties het hele jaar door een groot aantal activiteiten waarmee ze laten zien dat er meer dan 5000 verschillende soorten flora en fauna te vinden zijn in Nationaal Park Hollandse Duinen. Ga mee op zoek, bijvoorbeeld met hommels herkennen op 14 of 15 april.

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS kenniscentrum insecten en Waarneming.nl. Dit jaar brengen zij de natuur in Hollandse Duinen in kaart. Het doel is tweeledig:

  • Laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna in Hollandse Duinen is. Een ideale gelegenheid om behalve met de hoeveelheid soorten in het gebied, ook kennis te maken met de verschillende natuurorganisaties die er actief zijn. Zij gebruiken de verzamelde gegevens voor natuurbeheer en voor onderzoek.
  • Met het 5000 -soortenjaar hopen zij nieuwe vrijwillige natuuronderzoekers te werven.

Meer dan 20 landelijke en regionale organisaties werken samen. Het 5000-soortenjaar is financieel mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds Staatsbosbeheer-Dunea.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en het inschrijven van een activiteit naar www.5000soortenjaar.nl.