Samenwerking Omgevingsdienst en GGD Hollands Midden

De afgelopen jaren intensiveerde ODWH het toezicht op natte koeltorens. Het koelen via een natte koeltoren is een effectieve manier van koelen. Maar bij deze koelsystemen is er kans op een legionella uitbraak met gezondheidsrisico’s voor de omwonenden.

Om ook de bestrijding van een mogelijke besmetting (calamiteit) goed op te kunnen pakken maakte ODWH in 2015 werkafspraken met het Team Milieu Hygiëne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden. Naar aanleiding van calamiteiten zijn deze afspraken verder geoptimaliseerd dit voorjaar.

ODWH ervaart dat bedrijven het productievermogen van dit soort systemen uitbreidt om meer koelcapaciteit te krijgen. Om de kans op legionella zo klein mogelijk te houden voert ODWH regelmatig toezicht uit op het onderhoud van de koeltorens. Bij het bezoek aan de bedrijven checkt en beoordeelt de toezichthouder de wettelijk verplichte onderhouds- en legionellarapporten. In eerste instantie zijn deze controles projectmatig opgepakt, maar nu voert ODWH deze controles structureel uit.

Door samen te werken met de GGD kunnen we adequaat reageren op een calamiteit met een natte koeltoren, ieder vanuit zijn aandachtsgebied. Intussen zijn er ook gesprekken gaande met de Omgevingsdienst Midden-Holland om aan te sluiten bij deze samenwerking zodat de gehele veiligheidsregio goed is beeld is.