Duurzaam Bouwloket, ook partner en informatiebron voor uitvoerende bedrijven

Veel bedrijven in de regio voeren bij bestaande woningen maatregelen uit om deze duurzamer en klimaatbestendiger te maken. Maatregelen zoals het aanbrengen van vloerisolatie, plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van een groen dak. Het is als uitvoerend bedrijf belangrijk om toekomstige klanten goed te informeren, niet alleen over de eigen producten, maar ook over eventuele subsidie en lening mogelijkheden.

Bedrijven kunnen zich aansluiten bij het Duurzaam Bouwloket, waardoor er een betere samenwerking ontstaat binnen de verduurzaming van de regio. Maak als bedrijf gebruik van de juiste informatie rondom landelijke en gemeentelijke duurzaamheidssubsidies en leningen: sluit u aan bij het Duurzaam Bouwloket.

Vragen over subsidies

Als inwoners duurzame maatregelen willen nemen in huis, komen ze met gecertificeerde bedrijven in contact en vragen ze offertes op. Bij dit proces kan het Duurzaam Bouwloket helpen. Vragen die een bedrijf van een inwoner kan krijgen:

  • welke subsidiemogelijkheden zijn er in mijn gemeente beschikbaar,
  • wat zijn de voorwaarden en
  • mag je verschillende regelingen stapelen?

Meer informatie

Uitvoerende bedrijven vinden alle informatie op het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van onder andere de gemeenten in de regio Holland Rijnland. De Omgevingsdienst voert voor een aantal gemeenten de gemeentelijke subsidie- en leningverordening uit, maar heeft Duurzaam Bouwloket als voorportaal voor het aanvragen van de subsidies en leningen. Het is het verzamelpunt voor de mogelijkheden rondom energiebesparing en duurzame energieopwekking van de regio.