Veelgestelde vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Wat zijn de gevolgen voor verleende vergunningen of het doen van een melding na de uitspraak van de Raad van State over het PAS? De gevolgen van het PAS levert veel vragen op. Daarom heeft de Omgevingsdienst de meest gestelde vragen gebundeld op een pagina op haar website. De pagina wordt tussentijds geactualiseerd, zodra er meer bekend is.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de PAS vindt u hier.

Voor alle overige vragen over het PAS kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

Heeft u vragen over vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden via www.odh.nl.