Ook kleinere bedrijfsunits moeten zich melden

Op 3 september 2019, zijn de bedrijven in de regio van de Omgevingsdienst West-Holland, die onder de Wet milieubeheer vallen, in kaart gebracht. Na een uitgebreide voorbereiding en selectie van bedrijfsterreinen bezocht de Omgevingsdienst met tien toezichthouders bijna negenhonderd bedrijven in haar werkgebied.

Kleinere bedrijfsunits

Opvallend tijdens deze inventarisatie dag was, dat er een groot aantal bedrijfsunits zijn opgesplitst in kleine units. De toezichthouders constateerden dat veel van deze units zich nog niet hebben gemeld bij de Omgevingsdienst. Ongeveer 100 bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer moeten nog een melding Activiteitenbesluit milieubeheer doen. Let er op dat daarvoor eHerkenning nodig is. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief en op de website van de Omgevingsdienst.

Het project krijgt mogelijk een vervolg in 2020.