Kleurkeur keurmerk voor bij- en vlindervriendelijk groenbeheer

Het nieuwe keurmerk Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen. Verder staat het voor maaibeheer dat zorgt voor meer biodiversiteit, meer bloemen en een grotere overlevingskans van insecten zoals vlinders en bijen. Het Kleurkeur keurmerk geeft de garantie dat het groenbeheer werk gericht is op het verhogen van de ecologische kwaliteit.

Opnemen in aanbestedingseisen

1De aanbestedingsprocedure voor het beheer van bermen en ander openbaar groen is vaak prijs gestuurd. Door het opnemen van ecologie en biodiversiteit in de beschrijving van het uit te voeren werk, kan de opdrachtgever naast op prijs, ook op kwaliteit selecteren. Dit keurmerk kan hierbij helpen omdat dit keurmerk garantie geeft op het verhogen van de ecologische kwaliteit. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur ontwikkelden dit jaar het keurmerk Kleurkeur. De richtlijn van Kleurkeur is hier aan te vragen. 

Belangrijk voor bloemrijke bermen

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor Groene Cirkels Bijenlandschap, waarvan de Omgevingsdienst het programmamanagement uitvoert. Bermen en groenstroken vormen namelijk een belangrijk onderdeel van het bloemrijke netwerk van het Bijenlandschap, als verbindend landschap tussen voedsel- en nestgelegenheid gebieden. 

Kleurkeur keurmerk cursussen en certificaten

Voor opdrachtgevers, uitvoerenden van het beheer en hun direct leidinggevenden, ontwikkelde Kleurkeur een cursus. Hoe pak je ecologisch bermbeheer aan en waar moet je op letten als je op de trekker zit? Welke bewezen effectieve maatregelen zijn in te zetten? En wat kan Kleurkeur voor u betekenen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de cursus Kleurkeur - basis door De Vlinderstichting. In één dag leidt deze stichting u vakkundig door de theorie en praktijk van ecologisch bermbeheer. U sluit de cursus ter plekke af met een examen. Deelnemers ontvangen na succesvolle examinering een certificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig en moet u tonen bij werkzaamheden volgens Kleurkeur.

Meer informatie en aanmelden

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de volgende cursusdata:

  • maandag 7 oktober in Utrecht
  • dinsdag 5 november in Zwolle en 
  • maandag 25 november in Den Bosch. 

U kunt zich hier aanmelden. Er zijn ook mogelijkheden voor een in-company-cursus. Neem hiervoor contact op met info@vlinderstichting.nl