Eerste papier uit maaisel bijenlandschap

Deze rolletjes papier zijn gemaakt met Zoeterwouds bloemrijk maaisel uit het Bijenlandschap. Afval wordt zo een grondstof. Om bloemrijkheid voor bijen en de biodiversiteit te vergroten, wordt er gemaaid ná de bloei en wordt het maaisel afgevoerd.

1Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n tachtig procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving. In de Groene Cirkels Bijenlandschap werken inwoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven samen aan een bijenlandschap. In het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop.

Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting zorgt voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. En dat helpt: het aantal soorten bijen is in drie jaar al toegenomen met 34%. Niet alleen goed voor de bij, maar ook voor de biodiversiteit, onze voedselgewassen én voor een kleurrijke leefomgeving.

2De Groene Cirkels Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels. Omgevingsdienst West-Holland voert het programmamanagement uit.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor papieren producten uit het Bijenlandschap? Laat het hier weten.
Voor meer informatie, kijk op www.bijenlandschap.nl.