Samengesteld vuurwerk verkopen? Let op de nieuwe regels.

Er verandert iets in de regelgeving rondom theatervuurwerk en consumentenvuurwerk.
Per 1 december 2017 mogen particulieren zogenaamde ‘compounds’ (samengesteld vuurwerk) kopen bij een vuurwerkverkoper maar er zijn wel regels aan verbonden.

Als een compound zwaarder is dan 25 kg moeten meerdere personen tegelijk deze aankopen, want een particulier mag maximaal 25 Kg vuurwerk in zijn/haar bezit hebben. Een vervoermiddel mag zonder ontheffing ook niet meer dan 25 Kg vuurwerk vervoeren.

De Omgevingsdienst controleert hier niet op, wel signaleert en registreert zij. Vervolgens komt dit ter sprake in het vuurwerkoverleg van de provincie Zuid-Holland en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Meer informatie:

U leest meer over de wijzigingen van de Regeling aanwijzing consumenten en theatervuurwerk (Ract) op de website van Overheid.nl.