Nieuwe structuur Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken De PGS besteedt zoveel mogelijk aandacht aan de arbeids-, milieu-, transport- en brandveiligheid.

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2018 worden bestaande PGS-publicaties omgezet naar een nieuwe stijl.

Van middelvoorschriften naar risicobenadering

In de oude stijl bestond de PGS vooral uit gedetailleerde middelvoorschriften, waarin de huidige inzichten over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen onvoldoende waren verwerkt.
De PGS nieuwe stijl werkt volgens de zogenoemde risicobenadering. Dit is een aanpak waarmee PGS-teams op een systematische manier doelvoorschriften en erkende maatregelen vaststellen, naar aanleiding van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Bedrijven kunnen er voor kiezen de PGS erkende maatregelen toe te passen om zo automatisch aan de doelvoorschriften te voldoen. Bedrijven kunnen ook zelf hun maatregelen kiezen als zij daarbij kunnen aantonen dat de gekozen maatregel het risico aanpakt.

Bijdrage aan het opstellen van PGS-publicaties

Verschillende teams uit verschillende organisaties stellen de nieuwe PGS-publicaties op. De teams bestaan uit vertegenwoordigers van betrokken partijen: het bedrijfsleven, de rijksoverheid, vergunningverleners en handhavers van provincies en gemeenten, omgevingsdiensten  en de brandweer.

Meer informatie

Op de site van Publicatiereeks gevaarlijke stoffen vindt u meer informatie over de PGS-publicaties. Alle nu geldende publicaties zijn hier te downloaden. U vindt hier ook de planning voor de herziening van de verschillende PGS-actualisaties.