Bestuurlijke strafbeschikking milieu

De Omgevingsdienst West-Holland heeft naast de bestuursrechtelijke instrumenten – zoals een dwangsom of bestuursdwang – nu ook de bestuurlijke strafbeschikking milieu (bsbm) als middel om te handhaven. De bsbm is een lik-op-stukinstrument dat de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de Omgevingsdienst kan toepassen bij de handhaving van milieudelicten, ook wel feiten genoemd.

Milieudelicten bsbm

De bsbm is een strafrechtelijk middel en kan alleen worden uitgeschreven voor milieudelicten die zijn opgenomen in de zogenoemde feitenlijst. De milieudelicten uit de feitenlijst liggen vooral op het terrein van milieuwetgeving en op het gebied van natuur en landschap. De bsbm wordt voornamelijk ingezet bij overtredingen op het gebied van geluid, vuurwerk en de Wet bodembescherming.

Tegelijkertijd bestuurlijk en strafrechtelijk traject

Naar aanleiding van milieucontroles en klachten kan de Omgevingsdienst een bsbm uitvaardigen voor een overtreding die voorkomt in de feitenlijst. De Omgevingsdienst voert dan naast het bestuursrechtelijke traject ook een strafrechtelijk traject uit. Voor delicten die niet in de feitenlijst staan, werkt de Omgevingsdienst samen met de politie om een proces-verbaal op te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij asbestovertredingen.