Pilot duurzaam vervoersmanagement bij bedrijven

Wilt u ervaring opdoen met CO2 besparing? Bent u uit op minder luchtverontreiniging in het vervoer? Eind vorig jaar controleerde de Omgevingsdienst West-Holland in het kader van de pilot duurzaam vervoersmanagement drie koplopers in West-Holland.

Deze koplopers zijn: De Wit in Oegstgeest, PZH afvalbedrijven AW groep in Hillegom en Renewi in Zoeterwoude. Dit voorjaar ontvingen ze feedback op hun rapportage. 

Tjeerd van Dijk, milieutechnisch medewerker inspectie: ‘Duurzaam vervoersmanagement betekent CO2 besparing en minder luchtverontreiniging door onder andere elektrische en op waterstof rijdende voertuigen. Ons doel is de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer van en naar bedrijven zo veel mogelijk terug te dringen. Dat kan door bijvoorbeeld vervoer efficiënter te organiseren. Het gaat dan om al het zakelijke verkeer van werknemers, bezoekers, klanten en goederen.’

De Omgevingsdienst voert deze pilot uit samen met de Provincie Zuid-Holland en andere Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten.
De pilot is in 2019 begonnen met een training duurzaam vervoersmanagement, waarbij medewerkers van alle Omgevingsdiensten zich hebben ontwikkeld tot vervoerspecialisten. Zij hebben tijdens hun opleiding grote transport- en afvalbedrijven (met meer dan tien vrachtwagens of meer dan vijftien bestelbusjes) bezocht in de Provincie Zuid-Holland. 

Kent u de Checklist voor Duurzaam Vervoersmanagement? Hier checkt u of het voor uw bedrijf relevant is om mee te doen. De checklist is gebaseerd op de landelijke handreiking Duurzaam vervoersmanagement. Als vervolg van de pilot bezoekt de Omgevingsdienst de komende jaren meer bedrijven.

Meer informatie

Wilt u misschien meedoen? Neem dan contact op met Tjeerd van Dijk, t.vandijk@odwh.nl, 071- 4083286. Voor meer informatie kijkt u op onze website bij vervoersmanagement

1