Noodstroomaggregaten nu ook keuringsplichtig

Een noodstroomaggregaat is een aggregaat dat minder dan vijfhonderd uur per jaar in gebruik is en uitsluitend voor noodsituaties in het bedrijf bedoeld is. Per 1 januari 2016 zijn de regels in het Activiteitenbesluit voor noodstroomaggregaten gewijzigd. Aggregaten met een vermogen van meer dan 20 kW moeten nu ook gekeurd en periodiek geïnspecteerd worden door een SCIOS gecertificeerde organisatie.

Keuring

De SCIOS-certificatieregeling schrijft voor dat het uitvoeren van een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) verplicht is bij het opleveren van een nieuw noodstroomaggregaat, of wanneer er nooit een inspectie heeft plaats gevonden. Daarna volgt de Periodieke Inspectie (PI). De herhalingstermijn van de keuring is afhankelijk van het wattage van het stroomaggregaat.

Wattage

Een noodstroomaggregaat van minder dan 20 kW heeft geen keuringsplicht. Is het vermogen tussen de 20 kW en 100 kW, dan moet het aggregaat elke 4 jaar gekeurd worden. Wanneer het vermogen hoger is dan 100 kW, moet het aggregaat elke 2 jaar gekeurd worden.

Controle

De Omgevingsdienst controleert op het onderhoud van de noodstroomaggregaten en of de EBI- en PI-rapportages aanwezig zijn. Houdt u deze bij de hand wanneer u een controle van de Omgevingsdienst krijgt.