Ziektegevallen door legionella bij afvalwaterzuiveringen

Op 14 januari 2020 publiceerde de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een artikel over de mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze Legionellabacteriën kunnen longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen.

Het RIVM gebruikte een rekenmodel om te schatten hoeveel aerosolen (hele kleine waterdruppels) met legionellabacteriën zich vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties via de lucht verspreiden. Vergeleken met mensen zonder longontsteking door Legionella bleken de patiënten aan meer aerosolen van afvalwaterzuiveringsinstallaties te zijn blootgesteld. Dit is een aanwijzing dat deze aerosolen in de afgelopen jaren deze vorm van longontsteking veroorzaakten. Deze resultaten geven nog niet aan wélke afvalwaterzuiveringsinstallaties legionellabacteriën verspreiden via aerosolen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Tussen 2013 en 2018 is het aantal gemelde patiënten in Nederland met een longontsteking door Legionella bijna verdubbeld. In 2017 en 2018 bleek een aantal patiënten te zijn besmet door blootstelling aan legionellabacteriën van twee afvalwaterzuiveringsinstallaties in Boxtel en Son. Voor de meeste patiënten die in Nederland besmet raken blijft onduidelijk via welke bron ze besmet zijn, ondanks pogingen van de GGD om die te vinden. Dit onderzoek hoopt eraan bij te dragen de bron te herleiden, en zo te voorkomen dat er meer mensen ziek van worden. 

De Omgevingsdienst houdt alles scherp in de gaten

Afgelopen jaar inventariseerde en bemonsterde de Omgevingsdienst de afvalwaterzuiveringen (Riool- en bedrijfsafvalwaterzuiveringen) in haar regio. Alle bedrijven voldeden aan de wettelijke eisen. Ook draaide de Omgevingsdienst vorig jaar weer een Natte koeltorenproject. De Omgevingsdienst bezocht alle natte koeltorens bij bedrijven en toetste deze aan de regelgeving. De Omgevingsdienst trof ook hierbij geen overtredingen aan. 

Jaarlijks heeft de Omgevingsdienst en de GGD Hollands-Midden hierover een gezamenlijk overleg. Verder worden verdachte zaken of geconstateerde legionellagevallen direct onderling kortgesloten.

Meer informatie 

Voor meer informatie over afvalwaterzuiveringen en Natte koeltorens, neem contact op met Fokko Dam of Bart Luyckx van de Omgevingsdienst via 071-4083100.