Rapportage Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Bedrijven waarvoor deze informatieplicht geldt, moesten uiterlijk vorig jaar de rapportage over de uitvoering van energiebesparende maatregelen via het e-Loket van RVO.nl ingediend hebben.

Meldingen en energiemaatregelen

Ondertussen heeft de Omgevingsdienst 1.180 meldingen binnen van informatieplichtige inrichtingen. Dat is ongeveer 55% van de bedrijven die een meldingsplicht hebben.

Het blijkt dat er in totaal bijna 6300, 20% van de gemelde maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. Hier is dus nog een hoop aan energiebesparing te winnen. Behalve dat het goed is voor het milieu, zorgt Energiebesparing ook voor lagere energiekosten en het verdient zich op de lange termijn terug.

Handhaving

Bedrijven en instellingen die nog niet voldaan hebben aan hun informatieplicht energiebesparing zijn in overtreding. Deze bedrijven ontvangen binnenkort een controlebrief van de Omgevingsdienst om alsnog de energiemaatregelen te melden via het E-loket van RVO. 
De Omgevingsdienst verzoekt dan ook deze bedrijven en instellingen, de energiebesparingsmaatregelen alsnog zo snel mogelijk te melden via het e-loket van RVO

Meer informatie 

Meer informatie over de informatieplicht vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht en https://wattjemoetweten.nl/.
Voor vragen over de wettelijke eisen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst