Extra geld voor ondernemers die investeren in milieu- en klimaatvriendelijke technieken

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers.

€ 149 miljoen beschikbaar via MIA en Vamil

Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is hiervoor in 2020 een bedrag van € 149 miljoen beschikbaar. 
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Deze lijst past het Ministerie jaarlijks aan na consultatie met de markt. De nieuwe Milieulijst biedt ten opzichte van 2019 meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage, producten van gerecycled materiaal en kringlooplandbouw. Ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt bijvoorbeeld de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer in 2020 extra aantrekkelijk. Bovendien zet de regeling meer in op het terugdringen van stikstofemissie. 

€ 147 miljoen voor Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Vanaf 2020 wordt de focus - in lijn met het Klimaatakkoord - verlegd van energiebesparing naar CO2-emissiereductie. 
Voor deze investeringen kunnen ondernemers 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Resultaat is een gemiddeld voordeel van 11%.

Het gaat hier om specifieke bedrijfsmiddelen zoals een warmtepomp, HR-glas, LED verlichting en het verbeteren van de energielabel. Hierbij geldt een minimale sprong van drie labels en minimaal label B na verduurzaming.

Rol Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst helpt ondernemers graag bij het verduurzamen. Zo bieden wij - namens gemeenten - energiescans aan, bieden wij informatie over energielabels en zakelijke leningen voor het nemen van duurzame maatregelen. 

Meer informatie

Wilt u een energiescan laten uitvoeren? Op www.odwh.nl/energiescan ziet u of uw gemeente deze voor uw doelgroep aanbiedt. 
Wilt u een zakelijke lening? Deze wordt alleen aan bedrijven in de gemeente Leiden aangeboden. Kijk hiervoor op het Duurzaam Bouwloket via www.DuurzaamBouwloket.nl.