CIRCO Circular Design Track Natuurvezels in circulaire producten

In de regio Holland Rijnland zijn diverse natuurlijke reststromen aanwezig, waar men weinig naar om kijkt en als afval beschouwt. Binnen een circulaire economie wil Nederland deze reststromen als grondstoffen recyclen. Natuurvezels zijn op deze manier grondstof voor nieuwe duurzame producten.

In dat kader namen begin dit jaar twaalf bedrijven deel aan een driedaagse cursus CIRCO Track. Dit waren bedrijven in de keten die natuurvezels willen hergebruiken, biomaterialen willen produceren, verwerken, toepassen in hun producten, inzamelen en composteren.

Samenwerken met andere bedrijven

Doel van de cursus CIRCO Track was om onder begeleiding van experts nieuwe, circulaire business te ontwikkelen. Tijdens de Track kregen de bedrijven diverse opdrachten en vragen. Ze keken waar waardeverlies in hun keten voorkomt. Is hier iets aan te doen en liggen hier kansen? Zou je dit willen oppakken en vooral met wie? Er werd ook kennis gemaakt met andere partijen binnen de keten en zoals gehoopt zijn de eerste contacten gelegd tot samenwerking. 

Circulaire stappen maken

De afsluitende dag was op 5 februari bij Natuurmonumenten in Nieuwkoop. Deze dag eindigde met pitches waarin de deelnemers aan CIRCO-Track vertelden over hun aanpak om te komen van groenafval tot waardevolle producten.  Bij de afsluitende pitches waren maar liefst negen gasten, waaronder de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoeterwoude en Nieuwkoop.
Bedrijven gaan nu hun businesscase verder uitwerken om daadwerkelijk circulaire stappen te maken. Waar het kan helpen wij als Omgevingsdienst daar bij. 

Meer informatie

Deze CIRCO Track werd aangeboden door de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West-Holland. Acht deelnemers aan de CIRCO Track deden mee met gebruikmaking van een kennisvoucher Circulaire economie. Het Europese programma LEADER Holland Rijnland stelde deze vouchers beschikbaar.
Heeft u interesse in een voucher? Hier vindt u meer informatie.

.