Uitvoering geluidreductieplan ’t Heen in Katwijk

Mogelijk bent u zelf geïnterviewd? Of heeft u het van een buurbedrijf gehoord? De Omgevingsdienst West-Holland is in oktober 2018 begonnen met de uitvoering van het geluidsreductieplan op industrieterrein ’t Heen. Inmiddels zijn er een flink aantal bedrijven geïnterviewd over hun bedrijfsvoering. Dit is gebeurd om een beeld te krijgen van de huidige geluiduitstraling, zodat het rekenmodel van ’t Heen kan worden geactualiseerd.

Het hoofddoel is om (geluid)ruimte te maken voor nieuwe initiatieven en bedrijven op ’t Heen. Bij de start van het project heeft de Omgevingsdienst zich gericht op de zogenaamde type-A en type-B-bedrijven die vallen onder het ‘Activiteitenbesluit’. Bijvoorbeeld garagebedrijven, winkels en kantoren. Kortom bedrijven met een beperkte milieu-impact op de omgeving.

In haar aanpak concentreert de Omgevingsdienst zich in eerste instantie op de A- en B-bedrijven die langs de randen van het industrieterrein liggen en/of bedrijven die onevenredig veel geluid produceren binnen het rekenmodel. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven die binnen het rekenmodel ’s avonds en ’s nachts veel geluid uitstralen, maar in werkelijkheid zijn deze bedrijven op die tijdstippen niet actief.

Deze bedrijven vormen de sleutel voor het slagen van het geluidreductieplan en kunnen in de komende periode bericht verwachten van de Omgevingsdienst. Hierin zal de besproken bedrijfsvoering zijn vertaald naar nieuwe actuele maatwerkvoorschriften. De Omgevingsdienst rekent hierbij op de medewerking van de betrokken bedrijven. Als de voorschriften zijn vastgelegd, kan de balans qua geluid opnieuw worden opgemaakt. Deze nieuwe maatwerkvoorschriften zullen een significant effect hebben op het geluidplaatje.

Naar verwachting worden ook enkele vergunningplichtige type-C-bedrijven op geluid onderzocht om te zorgen dat ’t Heen weer ‘akoestisch’ in zijn jasje past.