Project ‘Brandveiligheid in de horeca’ gestart

In december 2018 en januari 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland samen met de brandweer controles uitgevoerd bij horecapanden onder woningen in Leiden voor het project ‘Brandveiligheid in de horeca’. De eerste resultaten laten zien dat het onderhoud aan de afzuiginstallaties en elektrische installaties vaak gebreken vertoont. Ook bleken de blusmiddelen vaak niet gekeurd.

De aanleiding voor dit project zijn verschillende branden in 2017 in horecagelenheden in Leiden. Deze branden werden onder andere veroorzaakt door slecht onderhoud aan de afzuiginstallatie en elektrische installatie(s). Door middel van informatie gestuurd toezicht heeft de Omgevingsdienst toegang tot systemen van andere toezichthoudende organisaties. Door het koppelen van data zijn er panden geselecteerd met een verhoogd risicoprofiel. De meeste horecapanden zijn inmiddels gecontroleerd.

Met het project ‘Brandveiligheid in de horeca’ heeft de brandweer en de Omgevingsdienst een bijdrage geleverd aan een veilige leefomgeving.