Controles vuurwerkevenementen

De Omgevingsdienst West-Holland controleert namens de provincie Zuid-Holland de vuurwerkevenementen. Ook geeft de Omgevingsdienst namens de provincie goedkeuring op de melding en bij grote evenementen wordt er een beschikking ontbrandingstoestemming afgegeven.

De Omgevingsdienst voert de controles uit die in het teken staan van de veiligheid voor het publiek. Staat het vuurwerk stevig opgesteld, is er voldoende afstand tussen het vuurwerk en het publiek, staan gastanks en auto’s op voldoende afstand? Verder controleert de Omgevingsdienst of al het vuurwerk wordt afgestoken en of na het afsteken alle vuurwerkresten worden opgeruimd. Daarbij levert de Omgevingsdienst lokaal maatwerk. Met haar deskundigheid en kennis van de plaatselijke situatie kan zij effectief toezien op een veilige leefomgeving.