Projecten Toezicht handhaving 2018

In 2018 controleert de Omgevingsdienst bedrijven vanuit een aantal branchegerichte en thematische projecten. Per gemeente verschilt het aantal bedrijven. Door de projectmatige aanpak zijn controles efficiënter en doelgerichter.

Omdat de Omgevingsdienst de bedrijven tegelijkertijd langs dezelfde meetlat legt, ondersteunt deze aanpak een gelijke behandeling. Een ander voordeel is dat de Omgevingsdienst actuele en betrouwbare informatie krijgt. In 2018 start of vervolgt de Omgevingsdienst de volgende projecten:

Lozingen (glas)tuinbouw

Per 1 januari 2018 is de regelgeving ten aanzien van lozingen voor deze branche aangepast. (Glas)tuinbouwbedrijven zijn verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. De komende twee jaar controleert de Omgevingsdienst deze bedrijven op het lozen van afvalwater op de riolering.

Zwembaden

In 2017 startte een landelijk project, waarbij toezichthouders zwembaden controleren aan de hand van dezelfde vragenlijst. De Omgevingsdienst controleerde vorig jaar een aantal zwembaden op deze manier en rondt dit project in 2018 af. Het gaat hier om veiligheid en energie.

Afvalwater

Afvalwater is bij een integrale controle niet efficiënt te onderzoeken/controleren. In het verleden hebben enkele zaken gespeeld met vervuild afvalwater. Daarom pakte de Omgevingsdienst dit onderzoek in 2017 projectmatig aan. Toezichthouders controleerden vooral op de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen en niet zozeer het afvalwater. In 2018 gaat de Omgevingsdienst bij bedrijven uit verschillende branches afvalwatermonsters nemen en analyseren.

Brandveiligheid in de horeca

De afgelopen jaren waren er een aantal incidenten bij horecabedrijven door brand in afvoerkanalen. Na een analyse via onder andere inspectieview, kregen deze bedrijven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een waarschuwing over de hygiëne. De Omgevingsdienst gebruikt de gegevens uit inspectieview om horecabedrijven gericht te controleren en om vast te stellen of er sprake is van een verhoogd (brand)risico. Dit project voert de Omgevingsdienst uit in nauwe samenwerking met de brandweer.

Loonwerkbedrijven

Via een administratieve risicoanalyse bezoekt de Omgevingsdienst loonwerkbedrijven waarbij de kans op het constateren van overtredingen het grootst is. Dit project startte vorig jaar op basis van landelijke signalen over overtredingen. De dienst rondt dit project in 2018 af.

Inventarisatie (bedrijven)gebied

In overleg met de gemeente inventariseert de Omgevingsdienst ook dit jaar weer haar bedrijvengebied.

Controle vuurwerkopslag en -verkooppunten

Ook dit jaar controleert de Omgevingsdienst de locaties in de regio waar consumentenvuurwerk ligt opgeslagen. De toezichthouders controleren deze locaties tijdens de verkoopdagen, en ook in de aanloop daar naartoe.

Energie

In 2018 start het energieproject grootverbruikers.