Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving vastgesteld

Op 19 december 2017 stelde de provincie Zuid-Holland de Nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018-2021 vast. Kwaliteit van de fysieke leefomgeving is een belangrijk onderwerp. De provincie wil dit bereiken met risicogerichte aanpak.

Wat betekent dit voor bedrijven met een provinciale vergunning?

Bedrijven krijgen minder fysieke en meer administratieve controles. Vooral bij afvalverwerkende bedrijven controleert de toezichthouder behalve de administratie van de ingezamelde en afgegeven afvalstoffen, ook de acceptie en de registratie van het afval. Soms bekijkt de toezichthouder ook de financiële administratie, ter controle van de afvalregistratie.

In de controles komt meer aandacht voor:

 • de veiligheidscultuur
 • luchtkwaliteit
 • externe veiligheid
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
 • energie en
 • duurzaamheid

De Omgevingsdienst let extra op:

onderhoud van de stookinstallatie

 • het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen
 • het hergebruiken van afvalstoffen
 • het energieverbruik
 • het inzetten van alternatieve energiebronnen en
 • het beperken van transporten

De dienst kan ook onaangekondigd en buiten kantooruren controleren

Bij de aanpak van een overtreding speelt het gedrag van een bedrijf mee. De Omgevingsdienst pakt bedrijven die bijvoorbeeld voor financieel gewin bewust onderhoud en inspecties uitstellen, harder aan. Hierbij heeft het bedrijf kans op een proces-verbaal. Daar staat tegenover dat bedrijven zonder overtredingen in de toekomst een lichtere controle kunnen krijgen.

Vergelijkbare bedrijven met een gemeentelijke vergunning krijgen soortgelijke controles.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de nota VTH op de website van de provincie Zuid-Holland.