Nieuwe ronde subsidie voor opwekking hernieuwbare energie (SDE+)

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2018 een exploitatiesubsidie van € 6 miljard beschikbaar. Ze doet dit om de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Duurzame Energie is energie opgewekt uit bronnen die onuitputtelijk zijn. Dit kan zijn energie uit zon, wind, water, geothermie of biomassa. De openstellingsronde voor de toekenning in het voorjaar is van 13 maart tot en met 5 april. In het najaar van 2018 is de tweede openstellingsronde.

Voor wie geldt de SDE+ exploitatiesubsidie?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren komen in aanmerking voor de subsidie. De producenten krijgen subsidie voor de duurzame energie die zij opwekken. Het gaat daarbij om een vergoeding van het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie; de onrendabele top. 
De producenten krijgen subsidie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. Hoeveel jaren
bedrijven subsidie krijgen, is afhankelijk van de gebruikte technologie. De hoogte van de subsidie hangt af van de toegepaste technologie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.
De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

Alternatief

Heeft u een groot dak beschikbaar, maar u wilt niet zelf grootschalig energie produceren? En u wilt toch graag meewerken aan de opwekking van duurzame energie? Dan is een postcoderoos (Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek) constructie misschien iets voor u. Daarbij stelt u uw dak beschikbaar voor anderen om hun zonnepanelen te plaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van een energiecorporatie. In dit geval kan de energieproducent, de energiecorporatie, een SDE+ subsidie aanvragen.

Meer informatie: Meer informatie vindt u op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.