Energiescans voor organisaties

In 2018 heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens alle aangesloten gemeenten honderden energiescans laten uitvoeren door adviesbureaus. Met als resultaat dat ondernemers na bijna elke scan starten met het nemen van kleine en grote duurzaamheidsmaatregelen. Van LED-verlichting aanbrengen tot de installatie van honderden zonnepanelen, waar SDE-subsidies voor zijn aangevraagd.

Wegens succes verlengd

In 2017 en 2018 bood de Omgevingsdienst ook al energiescans aan bij organisaties. Dit deed zij namens alle aangesloten gemeenten. Energiescans werden aangeboden bij bijvoorbeeld winkels in Leiden, verenigingen in Kaag en Braassem en MKB-bedrijven in Lisse. Wegens succes besloten de gemeenten en Omgevingsdienst om dit project in 2019 te verlengen.

Het gaat om twee soorten energiescans. Een energiescan met monitoring van energiegegevens, of enkel een energiescan. Bij beide soorten scans krijgen organisaties na de energiescan een rapportage, ‘een advies op maat’. Tijdens het hele proces begeleidt het adviesbureau dat de scan uitvoert de organisaties met het nemen van duurzame maatregelen.

Belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging met deze aanbesteding is dat gemeenten hun aantal energiescans niet hoeven af te stemmen met de gehele regio. Gemeenten bepalen welke energiescans zij inkopen plus hoe en wanneer deze worden ingezet. Bijvoorbeeld als onderdeel van een groter gemeentelijk project. Een mooi voorbeeld hiervan is dat enkele gemeenten ingekochte energiescans gebruikten voor het project ‘Schooldakrevolutie Holland Rijnland’. Op deze manier worden twee projecten efficiënt gecombineerd. Dit najaar starten in diverse gemeenten projecten voor bedrijven. 

Meer informatie

Zie de pagina www.odwh.nl/energiescan voor meer informatie. Wilt u op de hoogte blijven van eventuele ontwikkelingen in uw gemeente, maak dan uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar duurzaam@odwh.nl onder vermelding van ‘Energiescans organisaties’. Zet hierin de adresgegevens van uw organisatie en geef aan dat u graag een e-mail wilt ontvangen wanneer er een ‘project Energiescans Organisaties’ start in uw gemeente.