Belastingvoordeel voor bijenlandschap bij bedrijven

Een investering in de groene buitenruimte van een bedrijf komt in 2019 in aanmerking voor investeringsaftrek. De investering moet wel aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Op verzoek van Branchevereniging VHG zijn dergelijke investeringen al sinds enkele jaren opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks opstelt.

Bedrijven die investeren in technieken/producten die op de Milieulijst 2019 staan, kunnen investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst, naast de normale afschrijvingssystematiek. 
Nieuwe milieu-investeringen waarvoor een bedrijf investeringskosten kan aftrekken zijn:
  • Landschapselementen voor het versterken van biodiversiteit,
  • Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen.

Meer informatie

Lees meer over het belastingvoordeel op Belastingvoordeel Levende Tuin – VHG