Asbestdakenverbod voorlopig van de baan

Op 4 juni heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel waarin het verbod op asbesthoudende dakbedekking zou worden geregeld. Het wetsvoorstel is verworpen. Dit betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken.

Dak in slechte staat? Wacht niet te lang en vervang uw dak

Hoewel de verplichting om een asbestdak te verwijderen voorlopig van de baan is, is het probleem hiermee niet opgelost. Asbestdaken vormen door verwering op termijn een risico voor gezondheid en milieu. Als een dak in slechte staat is, is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Om de risico’s te beperken adviseren wij om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een geschikt moment voor vervanging te kiezen.

Bedrijven en woningcorporaties zijn wettelijk verplicht asbestdaken te laten verwijderen door een erkend saneringsbedrijf. Wilt u uw asbestdak door een bedrijf laten verwijderen, dan moet u eerst een asbestinventarisatierapport laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijf. Deze vindt u via Ascert.

Meer informatie 

Meer informatie over hoe u uw asbestdak kunt vervangen leest u op www.odwh.nl.
Voor vragen over asbest op uw bedrijfsterrein/dak kunt u contact opnemen met Bodes de Vries via 071-4083100.