De Omgevingsdienst gaat voor de duurzaamste kilometer van Nederland

De Omgevingsdienst ondertekende met meer dan twintig partijen op 6 juni 2018 de Green Deal, om het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg vóór 2025 te veranderen in de ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’.

Alle partijen willen een gezonde leefomgeving creëren rondom een sterke mobiliteitsknoop; een plek waar duurzaam denken en doen de praktijk is. En daarmee willen ze een voorbeeld zijn voor heel Nederland en daarbuiten.

Vijf concrete cases

De partijen zetten zich voor langere tijd in, om ook in economische zin profijt te hebben van duurzaamheid en samenwerking. Ze dragen bij in tijd, kennis en/of geld, betrekken de omgeving, maken gebruik van scholieren en studenten en leren van elkaar. In 2019 starten ze met de uitwerking van vijf concrete cases binnen de thema’s:

  • energie (collectieve, duurzame plug & play warmte en koude, en lokaal gefinancierde en opgewekte zonne-energie),
  • klimaat (vertraagde waterafvoer via groene daken en waterbuffering),
  • bijenvriendelijke vergroening,
  • schone (elektrische) mobiliteit (delen) en
  • circulariteit (hergebruik van sloopafval en bij nieuwbouw rekening houden met hergebruik).

De cases zullen meetbare resultaten opleveren in CO2 reductie, verbeterde luchtkwaliteit, reductie van hittestress, extra bergingscapaciteit van water of andere criteria.

Green Deal

In een Green Deal maken de overheid en private partijen afspraken om hun krachten te bundelen en samen vernieuwende en duurzame initiatieven te realiseren. In dit geval is het een unieke samenwerking van bedrijven, bewoners, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente Leiden, het waterschap, de provincie en de Omgevingsdienst West-Holland. Zij wonen en werken binnen het Leidse Stationsgebied en de Schipholweg. Een complex en dynamisch gebied, waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken.

Meer informatie

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie?
Meld u dan aan via e-mail: community@duurzaamstekilometer.nl, of kijk op: www.duurzaamstekilometer.nl.