Zuiveringsplicht afvalwater voor glastuinbouw per 1 januari 2018

Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en van ons drinkwater is het van belang om emissies met gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Een bedrijf mag drainwater, drainagewater en spoelwater van filters met ingang van 1 januari 2018 alleen nog lozen als het eerst gezuiverd wordt.

Bedrijven moeten het afvalwater via een zuiveringsvoorziening leiden die ten minste 95% van de werkzame stoffen, die bestaan uit organische verbindingen, verwijdert. Dit Besluit geldt voor alle glastuinbouwbouwbedrijven. Het bedoelde artikel wordt per 1 januari 2018 van kracht.

Heeft u nog geen zuiveringsvoorziening?

De Omgevingsdienst kan door middel van een maatwerkvoorschrift uitstel verlenen tot uiterlijk 1 januari 2021. Dit kan alléén als ten minste twee bedrijven hun afvalwater op een zuiveringsvoorziening lozen voor gezamenlijke (collectieve) zuivering en vervolgens het gezuiverde afvalwater lozen op oppervlaktewater of het vuilwaterriool.