Aansluiting Inspectieview

Bedrijven die de wet- en regelgeving goed naleven kunnen minder toezicht krijgen en bedrijven met een minder goed naleefgedrag juist meer. Dit kan omdat de Omgevingsdienst West-Holland sinds 9 mei aangesloten is op Inspectieview Milieu.

Inspectieview Milieu is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen. Er staat informatie in over inspecties, vergunningen, overtredingen en maatregelen van andere aangesloten omgevingsdiensten. Daarnaast biedt het ook informatie over inspecties en overtredingen van rijksinspecties en binnenlandse en buitenlandse afvalmeldingen.

De tool maakt het voor omgevingsdiensten mogelijk om informatie- en risicogericht te inspecteren. De toezichthouders van de Omgevingsdienst kunnen voor hun controle informatie over een bedrijf opvragen en gaan zo beter voorbereid op pad. Met Inspectieview kunnen analisten en planners ook bepalen welke branches, en welke bedrijven ze binnen deze branches, moeten bezoeken.