Opslag gevaarlijke stoffen bij transportbedrijven

Ook dit jaar controleert de Omgevingsdienst transportbedrijven op naleving van de regels rond op- en overslag van gevaarlijke stoffen. In het najaar van 2016 bezochten onze toezichthouders al honderd locaties, waarbij een aantal controles samen met de brandweer is uitgevoerd.

Dit jaar controleren de Omgevingsdienst en de brandweer de rest van de locaties in de regio waar goederen worden op- of overgeslagen. De Omgevingsdienst hanteert het Activiteitenbesluit milieubeheer als wettelijke basis, de brandweer toetst de bedrijfssituatie aan het Bouwbesluit.