Keuring stookinstallaties en gasleidingen (glas)tuinbouw

Stookinstallaties met een vermogen van honderd kilowatt of meer en de bijbehorende gasleidingen moeten elke vier jaar gekeurd worden. De meeste ondernemers weten dat de stookinstallatie gekeurd moet worden. Dat de gasleiding ook gekeurd moet worden, is vaak niet bekend. Daarom controleert de Omgevingsdienst hier op.

In het afgelopen jaar zijn glastuinbouwbedrijven aangeschreven die in 2012 voor het laatst een keuring hebben laten uitvoeren. Die keuringen verliepen namelijk dat jaar. De Omgevingsdienst verzocht om het meest recente keuringrapport van de stookinstallatie en gasleiding op te sturen.

De bedrijven die niet gereageerd hebben op de oproep om het keuringsrapport op te sturen, worden begin dit jaar bezocht door een toezichthouder van de Omgevingsdienst.