Energieprojecten

Ook in 2017 controleert de Omgevingsdienst bedrijven branchegericht op de wettelijke energiemaatregelen. In 2016 maakte de Omgevingsdienst al afspraken over duurzaamheid met bedrijven in haar werkgebied. Er is daardoor een besparing gerealiseerd ter hoogte van het energieverbruik van ongeveer 3200 huishoudens.

Dit is gemiddeld ongeveer 20% CO2 reductie per bedrijf. Ook de komende jaren blijft de Omgevingsdienst afspraken maken met bedrijven over het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Energie-audit

Vanwege nieuwe wetgeving zijn bepaalde bedrijven verplicht een energie-audit uit te laten voeren. Het gaat om instellingen met meer dan 250 medewerkers en/of een jaaromzet boven de 50 miljoen euro en/of een balanstotaal vanaf 46 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om zorginstellingen, winkelketens, verzekeringsmaatschappijen, banken, hotelketens en sportfondsen. Ook veel gemeenten zijn verplicht om de energie-audit uit te laten voeren. De Omgevingsdienst controleert deze energie-audit.

Green Deal Zorg

De Omgevingsdienst maakt op regionaal niveau afspraken met zorginstellingen. Onderdeel hiervan is deelname aan de Green Deal, die op 14 september 2016 werd ondertekend. Deelnemende zorginstellingen krijgen ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst om binnen drie jaar een bepaald niveau met betrekking tot de milieuthermometer te bereiken. Dit niveau geeft aan dat de zorginstelling meer doet op het gebied van duurzaamheid, dan is voorgeschreven vanuit de milieuwetgeving.

Er worden dit jaar drie bijeenkomsten door de Omgevingsdienst georganiseerd voor de deelnemende partijen. Er wordt ook een nulmeting uitgevoerd.

Green Deal Scholen

In 2017 gaat de Omgevingsdienst onderzoeken of scholen voor voortgezet onderwijs in de regio een Green Deal willen ondertekenen. De Omgevingsdienst wil afspraken maken met de scholen over duurzaamheidsmaatregelen.
Belangrijke speerpunten zijn:

  • het monitoren van het energieverbruik gedurende de dag en de nacht en het adviseren hierover door de Omgevingsdienst
  • het adviseren over het goed instellen van de installaties (bijvoorbeeld stookinstallatie, luchtbehandeling en koeling)
  • het opstellen van een verlichtingsplan. Waar kun je het beste welke verlichting  plaatsen

Branche aanpak

De Omgevingsdienst gaat energiescans uitvoeren en controleren of bedrijven voldoen aan de verplichte energiemaatregelen.
Dit jaar worden verschillende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd bij zwembaden, autoschadeherstel bedrijven, midden- en kleinbedrijf (MKB) bedrijven, kantoorpanden en industriële bedrijven.