Samen werken aan een veilige jaarwisseling

Ook dit jaar controleert de Omgevingsdienst West-Holland alle vuurwerkverkooppunten op naleving van het Vuurwerkbesluit. Dit doen de toezichthouders niet alleen tijdens de verkoopdagen, maar ook in de aanloop ernaar toe. In november zijn onze inspecteurs al gestart met de voorcontroles van de 35 verkooppunten van consumentenvuurwerk in de regio. Op deze manier hebben de ondernemers tijd om de nog ontbrekende zaken in orde te maken.

Veilige opslag

Vuurwerk moet opgeslagen worden onder speciale omstandigheden. Om veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken, mogen alleen bedrijven met een certificaat consumentenvuurwerk opslaan en verkopen. Dit certificaat geeft aan dat de brandmeld-, alarm, ontruimings- en sprinklerinstallatie zijn goedgekeurd. Tijdens de voorcontroles kijkt de Omgevingsdienst naar de inspectiecertificaten en de bouwkundige staat van de opslagruimtes.

Verkoop samengesteld vuurwerk 

Per 1 december 2017 mogen compounds (samengesteld vuurwerk) worden verkocht aan particulieren. Een particulier mag maximaal 25 Kg vuurwerk in zijn/haar bezit hebben. Voor compounds zwaarder dan 25 Kg, betekent dit dat deze door meerdere personen tegelijk moeten worden gekocht. Per vervoermiddel mag zonder ontheffing ook niet meer dan 25 Kg vuurwerk worden vervoerd.

Controle tijdens de verkoopdagen

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen voert de Omgevingsdienst ook op alle locaties onaangekondigde controles uit. In 2019 zijn de drie wettelijke verkoopdagen zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december. Op zondag 29 december mag volgens het Vuurwerkbesluit geen vuurwerk worden verkocht. Verkooplocaties die dit verbod negeren kunnen op directe sluiting en een proces-verbaal rekenen.

Checklist 

De Omgevingsdienst heeft een checklist Veilige vuurwerkverkoop 2019 opgesteld voor de verkooppunten. In deze checklist vatten wij enkele belangrijke regels uit het Vuurwerkbesluit samen. Ook staan veel voorkomende zaken genoemd, denk aan: breedte van de gangpaden, maximale stapelhoogte en openstaande deuren. Deze punten komen tijdens onze controles zeker aan bod. De checklist kunt u hier lezen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk op onze website www.odwh.nl of neem contact op met de Omgevingsdienst.