Is uw kantoorpand toekomstbestendig? In 2023 is label C verplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het kantoorpand tegen die tijd niet aan de eisen? Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden (bouwbesluit 2012). In het Holland Rijnland gebied hebben op dit moment 700 van de 850 kantoren nog geen of een te laag label.

Op tijd maatregelen treffen

U heeft nog drie jaar de tijd om te voldoen aan label C. De pandeigenaar moet de nodige maatregelen nemen. Als huurder bent u niet verantwoordelijk, maar het is verstandig om de eigenaar te wijzen op de verplichting. 
Er zijn enkele uitzonderingen. Monumenten of gebouwen die binnen 2 jaar worden gesloopt of aangepast, hebben geen verplichting.

Wat te doen als er in 2023 wel een verplichting voor uw pand geldt?

U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur. Deze kan inschatten hoe uw gebouw ervoor staat. Een aantal gemeenten binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst bieden energiescans aan met begeleiding en monitoring van energiegegevens. Op www.odwh.nl/energiescan ziet u of uw gemeente voor uw doelgroep een dergelijk energiebesparingstraject van twee jaar aanbiedt. Bij het energiebesparingstraject kan op eigen kosten een energielabel worden opgesteld.

Veel maatregelen verdienen zichzelf terug in vijf jaar. Voer in elk geval die maatregelen uit die leiden tot energielabel C in 2023 en laat deze opstellen door een energieadviseur.

Stimulerende rol van de Omgevingsdienst 

De Omgevingsdienst heeft nu al bij enkele gemeenten een adviserende rol van informeren en stimuleren van de label C verplichting. Mogelijk krijgt de Omgevingsdienst ook een rol qua toezicht en handhaving vanaf 2023. 
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met mevrouw N. Helvensteijn via 071-4083100. Of kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.