Heeft u al gerapporteerd over de Informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. De rapportage over de uitvoering van energiebesparende maatregelen moest op 1 juli 2019 via het eLoket van RVO.nl ingediend zijn. Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Bedrijven met een energie-auditplicht (EED) hebben wat langer de tijd én moeten uiterlijk 5 december 2019 rapporteren. Voor een aantal bedrijven geldt de informatieplicht niet. Meer informatie hierover en over hoe u kunt rapporteren vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht en https://wattjemoetweten.nl/

Meldingen en prioriteiten

Intussen zijn er bij de Omgevingsdienst West-Holland 836 meldingen binnen. De verwachting is dat er in onze regio rond de 2.500 bedrijven en instellingen meldplichtig zijn. Uit voorlopige analyse blijkt dat slechts 13 procent aangeeft dat alle toepasselijke erkende maatregelen uit hun bedrijfstak zijn uitgevoerd.

Verder blijkt dat 57 procent aangeeft dat nog niet alle erkende maatregelen
zijn uitgevoerd. Deze instellingen vallen daardoor onder ‘hoogste prioriteit bij Toezicht’. De resterende groep van 30 procent geeft aan dat de maatregelen gedeeltelijk zijn getroffen of er is een alternatief genomen. Deze groep wordt nog nader beoordeeld.

Meldingen en maatregelen

De meest voorkomende nog te nemen maatregelen in de meldingen gaan over:
  • de ruimteverwarming buiten bedrijfstijd
  • het vermogen van de accent- en buitenverlichting
  • het beperken van de verlichting van de vluchtwegen
  • het regelen van de temperatuur per ruimte
  • het beperken van warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages* 
Veel energiebesparende maatregelen zijn intussen wél genomen. In de meeste gevallen gaan deze maatregelen over de isolatie van gebouwen, de ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen.
 
*appendages; denk aan afsluiters, ontlastkleppen, veiligheidskleppen, watermeters, beluchtingsventielen etc.