De slagroom op de taart van industrieterrein ’t Heen in Katwijk

De Omgevingsdienst heeft de eerste stap van het Geluidreductieplan (GRP) op ‘t Heen afgerond. Er zijn als akoestische maatregel maatwerkvoorschriften afgegeven aan een groep bedrijven op ’t Heen. Daardoor is het acute probleem van de overschrijding van de zonegrens rondom het terrein vrijwel opgelost. Dit is goed nieuws!

Het verdelen van de geluidruimte op industrieterrein ’t Heen is al eerder vergeleken met het aansnijden van een taart. De stukken zijn recent verder aangesneden. Om er voor te zorgen dat er akoestisch écht ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven is nu een volgende stap uit het GRP aan bod. Dit betekent dat de Omgevingsdienst onderzoekt welke vergunningplichtige bedrijven voor het geluid op de zonegrens relevant zijn. Met deze bedrijven zal de Omgevingsdienst de komende periode in overleg treden over hun bedrijfsvoering. 

Een gezoneerd industrieterrein vraagt om actief zonebeheer. Daarom speelt voor de Omgevingsdienst bij nieuwe meldingen en aanvragen geluidbeheersing een belangrijke rol. 
De werkzaamheden van de Omgevingsdienst zijn erop gericht om van ’t Heen een modern en dynamisch industrieterrein te maken en te houden.