Nieuwe regels afvalbedrijven

Op 17 augustus 2018 publiceerde de Europese Commissie de BBT-conclusies voor afvalbehandeling. BBT staat voor Best Beschikbare Techniek. Deze BBT-conclusies zijn van belang voor de grotere afvalbedrijven die onder de Richtlijn Industriële emissies vallen. Dit zijn de afvalbedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

De regels in de BBT-conclusies gaan bijvoorbeeld over een milieubeheersysteem, het verminderen van risico’s en het meten van emissies. In een milieubeheersysteem legt een organisatie de procedures vast waarmee ze processen beter kunnen beheersen. Werken volgens de procedures vermindert de kans op onbedoelde milieubelasting. Een voorbeeld van zo’n procedure is de beschrijving van afvalstof:

  • hoe komt een bepaalde afvalstof binnen,
  • wat is de manier van opslaan en eventueel bewerken van de afvalstof en vervolgens
  • hoe gaat de organisatie om met het afvoeren van de stof.

Alle afvalbedrijven die onder deze richtlijn vallen krijgen met de conclusies te maken.

Is de vergunning nog actueel?

De Omgevingsdienst legt de vergunning van het bedrijf naast de nieuwe BBT-conclusies en beoordeelt of de vergunning nog up-to-date is. Als dat niet zo is, neemt de Omgevingsdienst contact op met het bedrijf om samen de voorschriften te actualiseren, zodat de vergunning wél voldoet. Daarvoor is er vier jaar de tijd. Op uiterlijk 17 augustus 2022 moet een bedrijf en de vergunning dus in overeenstemming zijn met de nieuwe regels.