Koppeling bouwen en milieu bij vergunningen. Hoe zit dat ook alweer?

Bij de Omgevingsdienst West-Holland merken we dat de afstemming tussen bouwen en milieu bij vergunningaanvragen nog steeds vragen oproept. Bij een vergunningaanvraag voor de onderdelen bouwen én milieu, dient een bedrijf één aanvraag in voor beide aspecten.

De proceduretijd is ongeveer zes maanden. De Omgevingsdienst geeft bij een gecombineerde aanvraag (bouw en milieu) advies aan de gemeente over de te verlenen vergunning.

Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning bouw

Valt een bedrijf onder de regels van het Activiteitenbesluit, dan moet het bedrijf voor het onderdeel bouw de melding gelijktijdig indienen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Gemeente en Omgevingsdienst kijken naar de aanvraag en de melding. Als de melding compleet is, en niets anders staat het afgeven van de omgevingsvergunning in de weg, verleent de gemeente de vergunning bouw. De proceduretijd is acht weken.

Activiteitenbesluit en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Een apart geval is de OBM. Naast de meldplicht geldt deze voor een aantal branches, bijvoorbeeld voor afvalbedrijven en kleine bierbrouwerijen. Deze bedrijven moeten naast de melding ook een OBM aanvragen. Specialisten van de Omgevingsdienst toetsen de aanvraag op een beperkt aantal punten. Het resultaat hiervan is toestemming (of weigering). In de OBM staan geen voorschriften. De beslistermijn van een OBM is acht weken.

Volledige aanvraag indienen

Het is van belang dat de aanvraag compleet is, dus inclusief een volledige melding als die aan de orde is. Als de aanvraag niet compleet is, krijgt een bedrijf tijd om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Als de gegevens niet op tijd binnen zijn, kan de gemeente of Omgevingsdienst de aanvraag niet in behandeling nemen.

Heeft u veranderplannen?

Als bij veranderplannen niet duidelijk is of een vergunning of melding noodzakelijk is, neem dan contact op met uw gemeente (bouwregels) en/of de Omgevingsdienst (milieuregels).
Bedrijven die een vergunning van de provincie hebben, en bedrijven uit Noordwijk en Noordwijkerhout (voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst de bouwtaken uit) nemen altijd contact op met de Omgevingsdienst.

Aanvragen of aanmelden

Een vergunning of OBM vraagt u aan via het omgevingsloket online.
Een melding indienen doet u via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).