Op- en overslag gevaarlijke stoffen transportbedrijven

Het project Opslag gevaarlijke stoffen bij transportbedrijven is dit jaar afgerond. De Omgevingsdienst bezocht in totaal zo’n 74 locaties, waarvan een aantal samen met de brandweer. De Omgevingsdienst en de brandweer controleerden ieder vanuit hun eigen vakgebied. De brandweer toetste de bedrijfssituatie aan met name het Bouwbesluit en de Omgevingsdienst hanteert het Activiteitenbesluit milieubeheer als wettelijke basis.

Bij 8 van de 23 transportbedrijven die in 2017 zijn bezocht en nog in bedrijf zijn, zijn overtredingen geconstateerd. Dit betekent dat in 2017 in 65% van de gecontroleerde transportbedrijven de wet- en regelgeving naleeft. Dit is 15% lager dan in 2016. De Omgevingsdienst stelde toen vast dat de naleving 80% was.

De overtredingen waren onder andere:

  • het niet tijdig laten keuren van de was- of tankplaatsvloer
  • een verkeerde opslag van gevaarlijke stoffen
  • gebreken aan de opslagvoorziening
  • het niet melden van het veranderen van de inrichting.