Keuring stookinstallaties en gasleidingen in de glastuinbouw

Dit project is bijna afgerond. Eind 2017 zijn de stookinstallaties en gasleidingen van de meeste bedrijven gekeurd. Bij 60% van de aangeschreven bedrijven is de stookinstallatie en gasleiding op tijd gekeurd. Van de overige tuinders bleek dat 75% de gasleiding niet had gekeurd. Dat bedrijven de gasleiding ook moeten (laten) keuren, is vaak niet bekend. Daarom controleerde de Omgevingsdienst hier op.

Het keuren van de gasleiding was problematisch vanwege een tekort aan capaciteit bij de keurende instanties. Daar kwam bij dat sommige bedrijven een gedeelte van de gasleiding inclusief de gasmeter moesten verplaatsen.  Bedrijven zijn daarvoor afhankelijk van netbeheerder Liander, dat liep bij sommige tuinders uit op vertraging.

Eind 2017 is 99% van de stookinstallaties en gasleidingen van de aangeschreven bedrijven gekeurd. De overige 1% krijgt deze keuring in 2018.