Green Deal Zorg voor een duurzame bedrijfsvoering

De zorginstellingen en gemeenten uit de regio, milieuplatform Zorgsector en Omgevingsdienst West-Holland ondertekenen op 14 september gezamenlijk een Green Deal Zorg. Met als doel invulling te geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering in de zorg én om van elkaar te leren. Meld u ook aan.

Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Door een duurzame bedrijfsvoering kunnen zij op die terreinen veel winst behalen.

Met de Green Deal kunnen zorginstellingen:

  • Kennis uitwisselen, elkaar ondersteunen en versterken in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
  • Met een instrument (Milieuthermometer) kansen in beeld brengen en zien op welke terreinen zij geld kunnen besparen en duurzaamheidsmaatregelen kunnen toepassen.
  • Voldoen aan de wetgeving.

Met het ondertekenen van de Green Deal geven de zorginstellingen aan dat zij in ieder geval alle wettelijke duurzaamheidsmaatregelen treffen, plus voor de hand liggende maatregelen. Binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal (looptijd van de Green Deal) zijn minimaal de maatregelen getroffen voor het niveau brons van de Milieuthermometer Zorg. De milieuthermometer Zorg is het keurmerk voor duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving.

Aanmelden kan nog steeds

Bent u een zorginstelling en wilt u meedoen met de Green Deal Zorg? Aanmelden kan nog tot 20 augustus. Op 14 september is de feestelijke ondertekening.

Meer informatie?

Neem contact op met mevrouw N. Helvensteijn, adviseur bedrijven van de Omgevingsdienst, e-mail: n.helvensteijn@odwh.nl.