Heeft u een asbestdak? Wacht niet te lang met verwijderen

Vanaf 1 januari 2025 is het verboden om een dak te hebben waarin asbest is verwerkt. Voor deze datum moeten alle asbestdaken zijn verwijderd. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de sanering van hun dak.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft in opdracht van de gemeenten met behulp van luchtfoto’s in haar hele werkgebied een inventarisatie van asbestdaken laten uitvoeren. De komende tijd ontvangen alle eigenaren van een bedrijfsgebouw dat mogelijk een asbesthoudend (asbestverdacht) dak heeft, hierover een brief. In de brief is de aanpak voor het verwijderen van een asbestdak beschreven.

Kom nu in actie

Zodra het verbod ingaat, moeten alle asbestdaken zijn vervangen. Er is nu nog voldoende tijd om de werkzaamheden in te plannen en de financiering te regelen. Daarnaast kunnen de voorwaarden van de brandverzekering ook een aanleiding zijn om het dak te vervangen. Verzekeringsmaatschappijen keren namelijk steeds minder geld uit bij een brand als er asbest is vrijgekomen. De eigenaar van het gebouw draait dan zelf op voor de kosten.

Vermoedt u dat uw dak asbesthoudend is?

In dat geval adviseren wij u om het dak door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Is het dak niet asbesthoudend? Dan ontvangen wij graag het rapport van het onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat uw dak asbesthoudend is, dan raden wij u aan een plan van aanpak voor de vervanging van het dak op te stellen.

Asbestverwijdering

Alleen een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf mag een asbestdak van een bedrijf verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van asbestdaken vindt u op de website van Omgevingsdienst West-Holland https://www.odwh.nl/Bedrijven/Thema_s/Asbest.