Feestje? Meld het op tijd bij de Omgevingsdienst

Incidentele festiviteiten kunt u online melden bij de Omgevingsdienst West-Holland. Met een melding incidentele festiviteit geeft u aan gebruik te willen maken van de vrijstelling voor de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit).

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente wordt deze mogelijkheid gegeven voor een bepaald aantal keer per jaar. Dit aantal verschilt per gemeente.

Op tijd melden

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de ontheffing is dat u deze op tijd meldt bij de Omgevingsdienst. In de APV van uw gemeente staat hoeveel weken voor de aanvang van de festiviteit u de melding moet indienen. Een melding die te laat is ingediend, wordt niet behandeld. Dat betekent dat uw bedrijf zich tijdens de festiviteit moet houden aan de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit.

Behandeling melding

Direct na het invullen van het webformulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. De Omgevingsdienst neemt uw (tijdige) melding in behandeling. Dit houdt in dat de Omgevingsdienst uw aantal ingediende meldingen en de tijd van de festiviteit controleert. Vervolgens publiceert de Omgevingsdienst uw melding op de website, zodat omwonenden van uw bedrijf zien dat u de festiviteit gemeld heeft.