Schoon grondwater lozen

Houd bij het lozen van schoon grondwater onderstaande voorkeursvolgorde aan. Alleen wanneer u een mogelijkheid niet kunt toepassen, kunt u de volgende optie uit het rijtje kiezen.

  1. Direct lozen in het oppervlaktewater

  2. Direct lozen in de bodem (retourbemaling)

  3. Indirect lozen via het hemelwaterriool

  4. Indirect lozen via het vuilwaterriool (of gemengd stelsel)

Aan de hand van onderstaand overzicht ziet u wat u moet regelen en bij welke instantie u terecht kunt voor het lozen van schoon grondwater. Een melding moet minimaal vier weken van tevoren worden gedaan bij een van de onderstaande instanties:

Hoogheemraadschap van Rijnland: 071-3063063
Omgevingsdienst West-Holland: 071-4083100
Provincie Zuid-Holland: 070-4416611

schema

Meer informatie over het besluit Lozen vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.