Evenementenvuurwerk

Op 1 juli 2012 is het nieuwe Vuurwerkbesluit in werking getreden. De Omgevingsdienst West-Holland controleert op naleving van de regels in het Vuurwerkbesluit. De Omgevingsdienst controleert naast vuurwerkverkooppunten ook vergunningplichtige evenementen waar vuurwerk afgestoken wordt, zoals Leidens Ontzet, Koningsdag, Bevrijdingsdag en dorpsfeesten. Deze controles staan in het teken van de veiligheid voor het publiek. In december organiseren veel vuurwerkverkooppunten een demonstratie. Voor dit soort kleine hoeveelheden vuurwerk is slechts een melding nodig. Maar ook bij deze demonstraties ziet de Omgevingsdienst erop toe dat alles veilig verloopt.

Controle

Vaak heeft u toestemming nodig en gelden er regels waar u aan moet voldoen. In sommige gevallen is een evenementenvergunning van de gemeente nodig. Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin de wettelijke regels staan vermeld. Dit om te voorkomen dat overlast ontstaat. Bij meer dan tweehonderd kg moet u toestemming vragen bij de provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst heeft speciale medewerkers in dienst met kennis van vuurwerk. Wij zetten deze toezichthouders in op diverse evenementen. Ze controleren ter plaatse of de melding of toestemming wordt nageleefd. Zo moet onder andere het vuurwerk stevig staan opgesteld en moet u als organisator van het evenement ervoor zorgen dat het publiek op een veilige afstand staat. Ook controleren wij of na het afsteken alle vuurwerkresten zijn opgeruimd. De Omgevingsdienst voert deze taak uit in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Melden van uw evenement

In het Vuurwerkbesluit 2012 zijn nieuwe regels opgenomen voor het indienen van meldingen, aanvragen en het toesturen van afschriften. Bedrijven zijn sinds 1 juli 2012 wettelijk verplicht om meldingen (import, export, tbs en evenementen) en aanvragen (ontbrandingstoestemmingen) digitaal te registreren via Meldpunt Vuurwerk. Bedrijven die een verkooppunt voor eindejaarsvuurwerk inrichten, dienen dit te melden aan de gemeente. Een formulier hiervoor is beschikbaar op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze vuurwerktaken? Stuur uw vragen per e-mail naar de Omgevingsdienst. Onze coördinator beantwoordt zo spoedig mogelijk uw vragen.

Meer informatie vindt u ook op de website van het Rijk en op de website van Kenniscentrum InfoMil.