Aanvragen ontheffing stookverbod

Het is verboden afval te verbranden buiten een inrichting. In situaties waarin het echt noodzakelijk is dat afval wordt verbrand kunt u een ontheffing aanvragen. Voor het stoken van een vuur is een ontheffing van het stookverbod uit de Wet milieubeheer mogelijk. Deze ontheffing vraagt u aan via het formulier Ontheffing stookverbod.

Bedenk voordat u ontheffing aanvraagt of stoken of verbranden van het afval echt noodzakelijk is. Er zijn namelijk diverse alternatieven voor het afvoeren en verwerken van organisch afval, zoals:

  • composteren

  • verhakselen

  • afvoeren naar een afvalstoffeninzamelbedrijf

  • gebruiken in takkenhopen en houtrillen