Stoken

Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorg- en beschermende maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank.