Mobiel breken bouw- en sloopafval

U kunt ervoor kiezen om het puin dat bij sloopwerk vrijkomt op de locatie te breken. Hiervoor heeft het Rijk regels opgesteld. Deze staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer. U dient minimaal 15 werkdagen voor het breken een melding te doen waarin u aangeeft dat u van plan bent om een mobiele puinbreker te gaan gebruiken.

Omdat de Omgevingsdienst ook technische gegevens vraagt van de apparatuur die gebruikt gaat worden, is het verstandig om de melding door de breker (het bedrijf dat de werkzaamheden voor u gaat uitvoeren) te laten doen. Zij hebben de nodige ervaring met het doen van een dergelijke melding.