Mobiel breken bouw- en sloopafval

Puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is, kan op de locatie gebroken worden. Hiervoor heeft het Rijk regels opgesteld, deze staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer.